"Projekt" zgodnie z definicją słownikową jest pewnym zamierzeniem. Jednak w ECEO wszystkie te zamierzenia otrzymują swoją oryginalną postać - mają swój dalszy ciąg: realizację i ewaluację. Dzięki nim realizujemy naszą misję i możemy udoskonalać naszą ofertę szkoleniową.

Aktualnie realizujemy trzy projekty własne finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: "Kwalifikacje + Kompetencje = Praca", "Inwestycja w siebie - to się opłaca!" oraz  "(Re) Start". Nabory do drugiego i trzeciego Projektu trwają, zapraszamy do udziału!

 

Projekt "Inwestycja w siebie " przeznaczony jest dla osób niepracujących i nieuczących się, zamieszkałych na terenie województwa opolskiego, które nie ukończyły 30 roku życia.

W ramach projektu zapewniamy: bezpłatne kursy zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników, staże zawodowe, doradztwo i pośrednictwo pracy oraz wsparcie psychologiczne.  Za udział w kursach zawodowych wypłacane jest stypendium szkoleniowe, stażyści otrzymują stypendia stażowe.

 

Projekt "(RE)START skierowany jest dla niepracujących osób powyżej 30 roku życia. 

W  ramach projektu zapewniamy bezpłatne kursy zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników, staże zawodowe, doradztwo i pośrednictwo pracy oraz wsparcie psychologiczne. Za udział w kursach zawodowych wypłacane jest stypendium szkoleniowe, stażyści otrzymują stypendia stażowe.