1. Poszukujemy osoby do prowadzenia zajęć z zakresu opieki na dzieckiem do lat 3.
Europejskie Centrum Edukacyjne - Europäisches Bildungszentrum sp. z o.o. od 2011 r. realizuje szkolenia „Opiekun/-ka w żłobku lub klubie dziecięcym” oraz „Opiekun/-ka dzienny/-a”
Programy obu szkoleń posiadają akceptację Ministra Pracy i Polityki Społecznej (decyzja nr 26/2011 oraz 56/2011) oraz są zgodne z wytycznymi zawartymi w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3.

W związku z planowaną realizacją cyklu szkoleń  pn. „Opiekun/ka w żłobku lub klubie dziecięcym” oraz „Opiekun/-ka dzienny/-a” poszukujemy wykładowców/szkoleniowców do prowadzenia zajęć.

Opis stanowiska pracy:
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
- prowadzenie zajęć teoretycznych zgodnie ze standardami przyjętymi w firmie,
- prowadzenie dokumentacji związanej z zajęciami (dziennik zajęć, listy obecności, ankiety itp.)
- przygotowanie materiałów szkoleniowych (skryptów i prezentacji multimedialnych),
- bieżącą opiekę edukacyjną nad powierzoną grupą kursową.

Zakres tematyczny (do wyboru):
1. Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki
(adaptacja, rozwój jednostki w cyklu życia, proces rozwoju jednostki, osiągnięcia rozwojowe).
2. Rozwój dziecka od urodzenia do lat 3.
3. Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka.
(potrzeby rozwojowe dziecka, planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka,  kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka, opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się,  zabawa jako podstawowa forma aktywności, budowanie relacji społecznych).
4. Kompetencje opiekuna dziecka.
(odpowiedzialność prawna, udzielanie pierwszej pomocy, przepisy BHP, umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów, emisja głosu).

Wymagania:
- wykształcenie wyższe psychologiczne, pedagogiczne lub / i pielęgniarskie,
- minimum 1 rok doświadczenia w pracy z dziećmi do lat 3,
- praktyczna wiedza w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 i umiejętność przekazywania jej,
- dodatkowym atutem będzie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń.

W aplikacji prosimy o wskazanie zakresu tematycznego zajęć, którym jest Pan/i zainteresowana oraz określenie oczekiwań finansowych (kwota brutto za jedną godzinę szkoleniową).

Oferujemy:
- zatrudnienie w oparciu o umowę cywilno – prawną,
- tryb pracy dopasowany do zdolności prowadzącego (możliwość prowadzenia zajęć 7 dni w tygodniu w ciągu dnia, popołudniami oraz w weekendy),
- prowadzenie zajęć w Opolu i/lub miastach powiatowych województwa opolskiego,
- przybliżony termin realizacji szkoleń: marzec – grudzień 2013 r.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883).

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

2.
Poszukujemy osoby do prowadzenia zajęć z zakresu opieki nad osobą starszą, chorą i niepełnosprawną.

Szkolenia realizowane w zależności od zebrania się grupy. Uczestnicy: osoby dorosłe.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

- prowadzenie szkoleń,

- prowadzenie dokumentacji szkolenia (listy obecności, dzienniki zajęć itp.).

- przygotowanie materiałów szkoleniowych.

Ogólny zakres tematyczny:
1. Proces starzenia się i choroby wieku podeszłego
2. Problemy osób starszych i niepełnosprawnych, postawy wobec osób starszych i niepełnosprawnych
3. Komunikacja z osobami starszymi
4. Pielęgnowanie chorego w podeszłym wieku i niepełnosprawnego.
5. Przepisy BHP podczas opieki nad chorym.
6. Pierwsza pomoc
7. Odżywianie.
8. Rehabilitacja osób starszych i niepełnosprawnych
9. Współpraca z podopiecznym i jego rodziną.

Wymagania

Wykształcenie wyższe pielęgniarskie i pedagogiczne.
Minimum 1 rok doświadczenia w pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi.
Minimum 1 rok doświadczenia w prowadzeniu szkoleń.
Mile widziana znajomość języka niemieckiego na poziomie zaawansowanym.