ECEO Policealna Szkoła dla Dorosłych:

prowadzi rekrutację Słuchaczy na 2 bezpłatne kierunki:
Opiekun Medyczny, kod zawodu 532102 (2 semestry) i Opiekun w Domu Pomocy Społecznej, kod zawodu 341203 (4 semestry).

Nauka realizowana będzie w trybie zaocznym. Początek zajęć: luty 2019r.

ECEO Szkoła Policealna dla Dorosłych posiada uprawnienia szkoły publicznej - oznacza to, że ukończenie nauki daje uprawnienia zawodowe pozwalające na podjęcie pracy w placówkach opiekuńczo-leczniczych.

Szczegółowe informacje dostępne są telefonicznie: 77/ 550 76 80 oraz 77/ 423 22 45
i na stronie Szkoły (kliknij tutaj!)


W systemie kursowym kształcimy w zawodach:

Opiekun/-ka w żłobku lub klubie dziecięcym (kod zawodu: 531107), Opiekun/-ka dzienny/-a, Wolontariusz w żłobku lub klubie dziecięcym. Realizujemy też kursy uzupełniające dla opiekunów w żłobku, opiekunów dziennych i wolontariuszy. Powyższe szkolenia realizujemy na bazie programów zaakceptowanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Decyzje nr: 54/2016 i 64/2016) a wcześniej 26/2011 i 56/2011). Realizując szkolenie w ECEO macie Państwo gwarancje uzyskania kwalifikacji zgodnych z Ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3 z 2011 r. (Dz.U. 2011 nr 45 poz. 235).

UWAGA: Jeżeli na naszym kursie uzyskałeś/uzyskałaś kwalifikacje opiekuna dziennego/opiekunki dziennej a chcesz pracować w żłobku lub klubie dziecięcym - skontaktuj się z ECEO.

 

ECEO od 13 lat kształci w formach pozaszkolnych opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych oraz opiekunów dzieci do lat 3. Nasze doświadczenie wykorzystamy w naszej Szkole Policealnej dla Dorosłych.
Dla zainteresowanych proponujemy dodatkowe lekcje branżowego języka niemieckiego oraz wsparcie na niemieckim rynku pracy (do którego mamy dostęp dzięki naszym niemieckim udziałowcom).

Doświadczenie ECEO z ostatnich 3 lat i wykaz wykładowców - TUTAJ
Szczegółowe informacje dostępne są telefonicznie: 77/ 550 76 80 oraz 77/ 423 22 45
i na stronie Szkoły (kliknij tutaj!)