Wybrane artykuły prasowe o naszych działaniach:

Nowa Trybuna Opolska; 19.01.2009:
Nowa Trybuna Opolska; 26.04.2010:
Nowa trybuna Opolska; 21.06.2010:
Echo Gmin Opolskich; 25.11-25.12.2009:
Nowa Trybuna Opolska; 07.09.2009:
Nowa Trybuna Opolska; 02.07.2008:
Tygodnik Krapkowicki; 03.06.2008: