Projekt „Horyzont” zainicjowany został przez Fundację Otto Benecke e.V (OBS), a realizowany jest wspólnie z naszą firmą, Opolską Komendą OHP oraz instytucjami rynku pracy Nadrenii Palatynatu.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych młodych bezrobotnych. Cel ten realizowany jest poprzez organizację pobytu grup niemieckiej młodzieży w Polsce, ich udział w warsztatach, kursach zawodowych i praktykach.

Planowana liczba uczestników: 200 osób.

Czas trwania projektu: maj 2009-grudzień 2012.

Oprócz wyjazdów szkoleniowych niemieckiej młodzieży do Polski planuje się organizację rewizyty młodzieży polskiej w Niemczech i spotkania ekspertów z obydwu krajów, zajmujących się zagadnieniami bezrobocia młodzieży.

Projekt realizowany jest w ramach programu „IdA – Integracja przez wymianę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego